ตั๋วรถทัวร์

chokanun Tour Chumporn (โชคอนันต์ทัวร์ ชุมพร)

 โชคอนันต์ทัวร์ ชุมพร
ที่อยู่ : 121 ประชาอุทิศ ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-511757,077-511480
 From
 To
 Time total
Price
 Chumporn
 
 10:30AM
 Bangkok
 
 17:30PM
 7 hours
 300-500
 14:00PM
 21:00PM
 7 hours
 300-500
 21:30PM
 04:30AM
 7 hours
 300-500
 
 โชคอนันต์ทัวร์ กรุงเทพฯ
 ที่อยู่ : สายใต้แห่งใหม่ ช่องจำหน่ายตั๋ว 41,42,43 ชานชลาที่จอดรถ 60,62,64,66
โทรศัพท์ : 02-885-7805-7
 
 
 From  To  Time total  Price

 Bangkok

 09:00 AM 

 Chumporn

 16:00 PM

 

7 hours

 

300-500Baht

 14:00 PM  21:00 PM  7 hours  300-500Baht
 21:40 PM  04:40 AM  7 hours  300-500Baht
 
 

Suvannatee Tour (สุวรรณทีทัวร์)

สุวรรณทีทัวร์
ที่อยู่ : 121 ประชาอุทิศ ชุมพร 86000
โทรศัพท์
ชุมพร :077-511422
กทม : 02-894-6066-7
หลังสวน : 077-541242
จองตั๋ว online ได้ที่ http://www.thairoute.com
บริการรถปรับอากาศชั้น 1 ชนิด ม.1 ,VIP32 ที่นั่ง ,ม ข 36 ที่นั่ง ขนส่งสายใต้ใหม่ ชั้น 2 ช่อง 47-48
เส้นทางบริการ
สาย 990 กรุงเพท -ชุมพร
สาย 89 กรุงเพท -หลังสวน -ละแม
 
 
 
 
 
 
ภูเก็ต-ชุมพร
 ที่อยู่ : ชุมพรเมืองใหม่  Bus express, 999 , รุ่งกิจทัวร์
 
 
 From To Time total Price

 Bangkok

 09:00 AM 

Phuket

 16:00 PM

 (แวะรับที่ชุมพร)

 6 hours

 

 300-500Baht

 14:00 PM 21:00 PM 6 hours 300-500Baht
 21:40 PM 04:40 AM 6 hours 300-500Baht
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments